top of page

Voucher voorwaarden

Hürtgenwald klimparcours

Petra Zalfen-Harzheim, Marcus Zalfen

Titzgarten 3

52372 Kreuzau

Het is een feit dat u zich geen zorgen hoeft te maken.

en

de klant genoemd in § 2 van het contract - hierna "klant" genoemd -

gesloten worden.

§ 1 Toepassingsgebied, definities

(1) Voor de zakelijke relatie tussen de webwinkelaanbieder (hierna "aanbieder") en de klant (hierna "klant"), zijn de volgende algemene voorwaarden uitsluitend van toepassing in de versie die geldig was op het moment van de bestelling. Afwijkende algemene voorwaarden van de klant worden niet erkend, tenzij de aanbieder uitdrukkelijk schriftelijk instemt met de geldigheid ervan.

(2) De klant is een consument voor zover het doel van de bestelde goederen en diensten niet primair kan worden toegeschreven aan zijn commerciële of onafhankelijke professionele activiteit. Een ondernemer daarentegen is een natuurlijke persoon of rechtspersoon of vennootschap met rechtsbevoegdheid die bij het sluiten van de overeenkomst zijn commerciële of onafhankelijke professionele activiteit uitoefent.

§ 2 sluiten van het contract

(1) De klant kan een keuze maken uit het aanbod van vouchers van de aanbieder op https://www.gurado.de/waldklettergartenpforzheim/ en de selectie opslaan in de virtuele winkelwagen. Met de knop "bestelling met betalingsverplichting" dient hij een bindende aanvraag in om de geselecteerde vouchers te kopen. Voordat de bestelling wordt geplaatst, kan de klant de gegevens op elk moment wijzigen en deze uit de winkelwagen verwijderen.

(2) De aanbieder stuurt de klant vervolgens een ontvangstbevestiging per e-mail na het klikken op de knop "Bestelling met betalingsverplichting", waarin de bestelling van de klant opnieuw wordt vermeld en die de klant kan afdrukken met de functie "Afdrukken". De automatische ontvangstbevestiging documenteert alleen dat de bestelling van de klant door de aanbieder is ontvangen en vormt geen acceptatie van de aanvraag.De aanbieder accepteert het contract pas als de klant de betreffende aankoopprijs vooraf heeft betaald. De contracttekst wordt niet door de aanbieder opgeslagen en kan na het sluiten van het contract niet worden ingezien.

(3) Het contract is gesloten in het Duits.

§ 3 levering

(1) Door ons per e-mail opgegeven levertijden worden berekend vanaf het moment van onze orderbevestiging, op voorwaarde dat de koopprijs vooraf is betaald. Als er geen of geen andere levertijd is opgegeven voor de betreffende voucher in onze online winkel, is het twee dagen voor bestellingen per e-mail en moet de klant vooraf betalen.

(2) De klant ontvangt de voucher als pdf-bestand en moet deze zelf afdrukken. Hiervoor is een zogenaamde "PDF-reader" nodig, die bijvoorbeeld hier gratis kan worden gedownload: https://get.adobe.com/de/reader/ en door de klant kan worden geïnstalleerd.

(3) De volgende leveringsbeperkingen zijn van toepassing: De provider levert alleen aan klanten die hun gewone verblijfplaats (factuuradres) in een van de volgende landen hebben en die een leveringsadres in hetzelfde land kunnen opgeven: Europese Unie.

§ 4 eigendomsvoorbehoud

De bestelde vouchers blijven eigendom van de aanbieder totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.

§ 5 prijzen en verzendkosten

(1) Alle prijzen vermeld op de website van de aanbieder zijn inclusief de toepasselijke wettelijke omzetbelasting.

(2) Er zijn geen verzendkosten wanneer vouchers per e-mail worden verstrekt.

(3) De voucher wordt alleen per e-mail verzonden.

§ 6 Betalingsmodi

(1) De klant kan betalen met creditcard (Mastercard, Visa) of PayPal.

(2) Betaling van de koopprijs is onmiddellijk verschuldigd bij het sluiten van het contract door middel van vooruitbetaling.

§ 7 Garantie op materiaalfouten, garantie

(1) De aanbieder is aansprakelijk voor materiële gebreken in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen, in het bijzonder §§ 434 ev BGB. Voor ondernemers is de garantietermijn op artikelen geleverd door de aanbieder 12 maanden.

(2) Een aanvullende garantie alleen als dit uitdrukkelijk werd vermeld in de orderbevestiging van het betreffende artikel.

§ 9 annuleringsvoorwaarden

Bij het aangaan van een verkoop op afstand heeft de consument doorgaans een wettelijk herroepingsrecht, waarover de aanbieder informeert volgens onderstaand wettelijk model.

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -----------------------------------

Herroepingsrecht

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen veertien dagen zonder opgave van redenen deze overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde die geen vervoerder is, de voucher in bezit heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u contact met ons opnemen

Hürtgenwald klimparcours

Petra Zalfen-Harzheim, Marcus Zalfen

Titzgarten 3

52372 Kreuzau

Het is een feit dat u zich geen zorgen hoeft te maken.

info@hochseilgarten-huertgenwald.com

Tel: 02427-905438

Fax: 02427-9057226

door middel van een duidelijke verklaring (bv. een brief per post, fax of e-mail) van uw beslissing om u uit dit contract te herroepen.

Om aan de annuleringsdeadline te voldoen, is het voldoende dat u uw kennisgeving van het uitoefenen van uw recht op annulering verstuurt voordat de annuleringstermijn is verstreken.

Gevolgen van intrekking

Als u zich terugtrekt uit dit contract, hebben we u alle betalingen gegeven die we van u hebben ontvangen, inclusief bezorgkosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het kiezen van een ander type levering dan de goedkope standaardlevering die we aanbieden hebben), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop we de kennisgeving van uw annulering van dit contract hebben ontvangen, worden terugbetaald. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u heeft gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij uitdrukkelijk iets anders met u is overeengekomen; Voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht.

Als u uw annulering per post aan ons doorgeeft, komen de gemaakte verzendkosten voor uw rekening.

Het is niet nodig om de voucher aan ons terug te sturen. De voucher wordt door ons intern geannuleerd na ontvangst van uw annuleringsverklaring. Er zijn dus geen retourkosten.

Het is een feit dat u zich geen zorgen hoeft te maken.

§ 10 slotbepalingen

(1) De wet van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing op overeenkomsten tussen de aanbieder en de klant, met uitzondering van het VN-koopverdrag. De wettelijke voorschriften voor de beperking van de rechtskeuze en voor de toepasselijkheid van dwingende voorschriften, met name van de staat waarin de klant als consument zijn gewone verblijfplaats heeft, blijven onaangetast.

(2) Indien de klant een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds is, is de bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit contractuele relaties tussen de klant en de aanbieder de maatschappelijke zetel van de aanbieder.

(3) Consumenteninformatie: niet deelnemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure

Wij zijn niet bereid of verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenarbitragecommissie.

(4) De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS): http://ec.europa.eu/consumers/odr . Het e-mailadres van de provider is te vinden in de juridische kennisgeving.

bottom of page